Tomter

Beliggenhet, fasiliteter og solforhold

Hyttefeltet har fantastiske fri-og fellesområder i rolige og skjermede omgivelser. Sti opparbeides i nedre del av vei i hyttefelt ned mot fellesområder og småbåthavn. 

Landbruksvei benyttes som adkomst for tømming av felles septiktank. 

Det er satt av område som kan opparbeides med gapahauk av hytteforening til felles bruk.

Fellesområder ved sjø som badeplass og område med svadberg med sikre stupforhold.

Bildet over viser området før infrastrukturen ble utbygget. 

Tomter som erverves fra grunneier har ikke byggeklausul, og kjøper står fritt til å velge hyttetype innenfor rammene i reguleringsplan. 

Tomtene i hyttefeltet har areal fra ca 890 til 1200 kvm og fremstår som naturtomter med variende dagfjell og vegetasjon med særegne kyst furutrær, lyng og gress.

Meget gode solforhold året rundt. Anbefaler å laste ned app. sunseeker for årlige solforhold.

Alle tomtene har kjørevei, kommunalt vann, avløp til felles septik, el. -kabel og fiber frem til tomtegrense, og disponerer en parkeringsplass i felles parkeringsplass. 

Utbygging av el. følger nyeste krav til forsyning av strøm med tanke på blant annet lading av el-biler.

Det foreligger ikke byggeklausul på tomtene. Se gjeldende reguleringsplan med forutsetninger.

Kommunal avfalls container etableres like ved innkjørsel til felt fra kommunal vei.

Det er pliktig medlemskap i Eikelid hytteforening ved kjøp av tomt i hyttefelt. Se vedtekter hytteforening.

Utsikt fra Eikelid hyttefelt

Tomtesalg via grunneier eller Bolig Partner - valget er ditt.

To hytter er oppført av Bolig Partner, som vi har et samarbeid med og som du kan benytte deg av dersom du øsnker en nøkkelferidig hytte.

Ønsker du ikke en nøkkelferdig hytte, står du frit til å kjøpe tomt direkt fra grunneier.