Utbygging

Eikelid AS er utbygger av Eikelid hyttefelt. Utførende entreprenør er Oddbjørn Ullestad. Entreprenør vil kunne bistå med prisoverlslag for og opparbeidelse av tomter.

Grunneier har inngått avtale med Bolig Partner AS slik at de kan reklamere for og tilby nøkkelferdige hytteløsninger.

Tomt kan erverves direkte av grunneier dersom en selv vurdere å stå for bygging av hytte.