Utbygging hyttefelt


Infrastruktur er å ferdig utbygget.

Utbygging av vei startet den 20 august 2022 fra kommunal vei Skjelsvikvegen til hyttefelt.


Fremført el kabler, vannrør, avløpsrør,fiber og kum i grøftanlegg i vei.

Vei med grøfteanlegg el og VA  opparbeidet i Eikelid Hyttefelt