Utbygging småbåthavn


Eikelid AS er utbygger av småbåthavn som startet oktober 2022 med utfylling av stein i sjø og boring og sprengning av fjell. 

Opparbeidelse av steinfylling (molo) og område utføres av entreprenør Oddbjørn Ullestad. Boring og sprengning utføres av Kåsen Fjellsprengning.

Opparbeidelse av bryggeanlegg utføres av Kai og anlegg AS.

Vik Ørsta er leverandør av utriggersystemet som skal brukes.

Det er opparbeidet nærliggende vei som kan benyttes til nyttetransport.